نقد و بررسی بخش حدیث پایگاه حوزه نت hawzah.net (4
44 بازدید
محل نشر: ره آورد نور » بهار 1383 - شماره 6 »صفحه - از 34 تا 37)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدیث به عنوان یکى از منابع اصلى استنباط گزاره‏هاى دینى، همیشه مورد توجه مسلمانان بوده است. اهتمام اندیشمندان اسلامى به حدیث به‏تدریج، علمى به نام «علم الحدیث» را با شاخه‏هاى مختلف آن همچون: رجال الحدیث، درایة الحدیث و فقه الحدیث به وجود آورد. پایگاه اینترنتى حوزه‏نت (hawzah.net) با درک اهمیت ویژه این علم، بخش حدیث خود را به ارائه مقالاتى در زمینه علم الحدیث اختصاص داده است و از این جهت، جزء معدود پایگاه‏هاى شیعى است که به این امر توجه خاصى را مبذول داشته است. جایگاه ویژه حدیث و ضرورت تکمیل و روزآمدى پایگاه حوزه‏نت ما را بر آن داشت تا با کنکاش در محتوا و ساختار این پایگاه کاستى‏ها و بایسته‏هاى آن را به مسئولان یادآور شویم. از این‏رو، به حضور حجة الاسلام امین زارع مدیر سایت حوزه‏نت رسیدیم و طى گفتگویى صمیمانه به بررسى جنبه‏هاى مختلف بخش حدیث این پایگاه پرداختیم.